Sổ tay công tác Đảng

Chú trọng khâu chuẩn bị

Xây dựng Đảng | 06:11 Thứ Hai ngày 26/09/2016
(HNM) - Một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của chi bộ là việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng được nhiều nơi duy trì khá tốt nhưng cũng có nơi không làm tốt theo hướng dẫn.

Trong Chỉ thị số 10-CT/TƯ, ngày 30-3-2007, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Bí thư đã yêu cầu: “Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy mà trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung”. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTƯ, ngày 2-3-2012, của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ cũng nêu rõ về công tác chuẩn bị của chi ủy. Đó là căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy; chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp; chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hằng tháng).

Kết quả khảo sát và điều tra xã hội học do Ban Tổ chức Trung ương thực hiện tại 32 chi bộ thuộc đảng bộ cấp xã, phường, UBND huyện, văn phòng huyện ủy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị bộ đội, công an với tổng số 760 phiếu cho thấy: Có 14,25% số phiếu cho rằng chi ủy chưa chủ động bàn, thống nhất nội dung sinh hoạt; 11,48% cho rằng còn có tình trạng khoán cho bí thư chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Việc thông báo trước nội dung sinh hoạt cho các đảng viên cũng chưa đầy đủ với 45,64% số phiếu cho rằng chi bộ chưa thông báo thường xuyên. Về chất lượng chuẩn bị, 15,28% số phiếu cho rằng chi bộ chuẩn bị còn chung chung, thiếu kỹ lưỡng; 7,38% cho rằng chi bộ còn thụ động, chưa chủ động; 12,13% cho rằng bí thư tự do chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

Tuy quy mô khảo sát còn nhỏ, nhưng số liệu thống kê cũng phần nào cho thấy những hạn chế trong việc chuẩn bị tổ chức sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, ban chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ cần phải chủ động rà soát lại việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, căn cứ vào Chỉ thị của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện bảo đảm đúng quy trình. Bởi lẽ để một buổi sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng thì khâu chuẩn bị có ý nghĩa quyết định.
Hà Vân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo