Đảng bộ Khối Các cơ quan TP Hà Nội triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp:

Xác định trọng tâm, đi vào trọng điểm

Xây dựng Đảng | 06:47 Thứ Hai ngày 24/10/2016
(HNM) - Là cấp trên trực tiếp của cấp ủy đảng các cơ quan thành phố, Đảng bộ Khối Các cơ quan TP Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Tiếp đà nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Khối đã vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần quyết liệt đổi mới, rõ trọng tâm, trọng điểm.

Chủ động đổi mới

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi cho biết, Đảng ủy Khối đã ban hành 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa. Đó là: Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020"; Chương trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thành phố” và Chương trình “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Các chương trình đều bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối. Nội dung mỗi chương trình bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Có thể nói, việc lựa chọn ban hành 3 chương trình nêu trên rất sát với thực tiễn. Đây đều là những vấn đề cấp thiết, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngay sau khi xây dựng các chương trình công tác toàn khóa, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện. Ví dụ, thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020", Đảng ủy Khối đã và đang xây dựng 5 đề án cụ thể. Trong đó, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức Đảng của đội ngũ bí thư cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan TP Hà Nội". Đảng ủy Khối đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư các chi bộ. Ngoài ra, xác định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối đã xây dựng Đề án “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng”. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tài chính Đảng. Công tác giải quyết đơn tố cáo của tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện đúng thời gian quy định; việc thẩm tra, xác minh được coi trọng, không có đơn thư tồn đọng.

Một điểm mới nữa là Đảng ủy Khối đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 28-1-2016 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020”. Qua 9 tháng thực hiện, chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét. Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm việc báo cáo lịch sinh hoạt chi bộ, cấp ủy định kỳ hằng tháng.

Nâng cao hiệu suất công việc

Đảng bộ Khối Các cơ quan TP Hà Nội là nơi tập trung nhiều đảng viên nắm giữ cương vị quan trọng trong các cơ quan thành phố: 16/18 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 43/75 Thành ủy viên (trong đó có 14 Thành ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối). 9 tháng qua, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã có nỗ lực đổi mới, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào xu hướng đổi mới của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhận xét: “Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Khối là những người vừa tham mưu, hiến kế, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát thực hiện các chương trình công tác, các đề án, kế hoạch, dự án của thành phố. Do đó, tiến độ thực hiện những công việc này nhanh hay chậm, ngoài sự lãnh đạo chung của Thành ủy, Đảng bộ Khối có vai trò rất quan trọng”.

Mặc dù vậy, nhiệm vụ đặt ra từ nay đến hết năm 2016, xa hơn là hết nhiệm kỳ 2015-2020 còn rất nặng nề. Khối lượng công việc của thành phố đặt ra rất lớn, đòi hỏi cao hơn, áp lực công việc lớn hơn. Do vậy, mỗi cán bộ, công chức thành phố, nhất là đội ngũ gần 7.000 đảng viên trong Khối cần có quyết tâm cao hơn, sáng tạo và chủ động hơn trong công việc mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chỉ đạo: “Đảng bộ Khối cần đổi mới phương thức công tác theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát quy trình công tác để nâng cao năng suất, hiệu suất công việc của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức”. Đặc biệt, theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Đảng ủy Khối cùng với các cơ quan, đơn vị trong Khối cần chuyển tải đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức ý thức đổi mới. Chỉ có nâng cao hiệu quả, năng suất công việc, các đồng chí mới có thể đảm đương được nhiệm vụ.
Quốc Bình
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo