Tọa đàm "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay"

Xây dựng Đảng | 07:22 Thứ Năm ngày 06/04/2017
(HNM) - Ngày 5-4, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay”.

Tham dự có PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Tọa đàm trực tuyến “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay”.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung: Cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu khách quan, thường xuyên của Đảng ta; sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; Làm rõ những vấn đề cơ bản về thực trạng và các giải pháp chủ yếu, những việc cần làm ngay để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…
Khánh Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo