Phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên

Xây dựng Đảng | 06:58 Thứ Năm ngày 04/05/2017
(HNM) - Yêu cầu quan trọng nhất trong Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Hà Nội đã và đang bước đầu thực hiện có hiệu quả yêu cầu này.

Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan TP Hà Nội góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy hành chính các cấp. Ảnh: Bá Hoạt

Tạo thành nền nếp

Để nâng cao tính tự giác cho cán bộ, đảng viên khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng tại Hà Nội đã mời các chuyên gia về nói chuyện, tổ chức thi kể chuyện về Bác, thi viết về tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác... Huyện Phúc Thọ có cách làm sáng tạo, đưa những nội dung thực hiện, những gương điển hình vào bản tin nội bộ, đăng trên cổng thông tin điện tử; xây dựng kho tư liệu trực tuyến thông tin về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi, cán bộ, đảng viên, các quận ủy Đống Đa, Hai Bà Trưng không chỉ yêu cầu cá nhân đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác mà mỗi cơ quan, đơn vị chọn ít nhất hai công việc cụ thể, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức và kỷ luật công vụ…

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên đánh giá, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ với các phong trào thi đua. Tại quận Long Biên, đảng bộ một số phường, chi bộ tổ dân phố đã phát sổ cho đảng viên tự đánh giá và báo cáo tại hội nghị sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Quận ủy Bắc Từ Liêm xây dựng chuyên đề riêng về đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua thời gian thực hiện, đến nay các cấp ủy, tổ chức Đảng đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá: Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác chuyển biến ngày càng rõ rệt. Trong bộn bề khó khăn của cuộc sống, ngày càng xuất hiện nhiều những bông hoa việc tốt, những con người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng, chung tay làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn lúng túng trong cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vẫn còn cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, chưa coi đây là giải pháp hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

Phải trở thành nhu cầu nội tại

Nhận thức rõ những hạn chế còn tồn tại, cũng như nội hàm sâu sắc của yêu cầu nêu trên, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu thời gian tới: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: “Với tinh thần Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải luôn luôn hòa chung và trở thành động lực cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Năm 2017 và những năm tiếp theo, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn những việc bức xúc, còn yếu kém để khắc phục; phát huy tính tự giác, tính chủ động của đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Hướng đi đã rõ, cùng với nền nếp đã hình thành, Hà Nội sẽ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, xứng đáng là đơn vị gương mẫu, đi đầu.
 
PGS.TS Phạm Ngọc Anh (Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng) khẳng định: Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi con người, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhu cầu nội tại, là biện pháp tự giáo dục, tự rèn luyện bản thân. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tích cực làm công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra phải bắt đầu từ trong tổ chức Đảng: Thường xuyên, có hệ thống, từ trên xuống, từ dưới lên; tổ chức Đảng giám sát, kiểm tra đảng viên; đảng viên kiểm tra, giám sát lẫn nhau; đảng viên thường giám sát đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới sự giám sát của nhân dân.
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo