Chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm

Xây dựng Đảng | 06:49 Thứ Ba ngày 23/05/2017
(HNM) - Đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là kết quả Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đạt được sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây còn là những giải pháp giúp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Người đứng đầu phải nêu gương

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực, trong năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ và Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Bên cạnh việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Khối đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng kế hoạch của từng tập thể, cá nhân.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Ảnh: Toàn Lương

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng, sau một năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ và Kế hoạch số 18-KH/TU là một giải pháp quan trọng của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) Đào Tiến Dũng cho rằng, quá trình suy thoái về tư tưởng chính trị dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bước rất ngắn, có thể dẫn tới phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn ý thức sâu sắc việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Năm giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị đã được đề xuất gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có việc nghiêm túc thực hiện tự phê bình, phê bình, không nể nang, né tránh. Đây là việc làm không dễ nên khi thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc linh hoạt, mềm dẻo, trên tinh thần xây dựng. Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan phải nêu gương tự phê bình trước cấp ủy và chi bộ, bởi đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng tự phê bình và phê bình.

Từ những đặc thù riêng của ngành, việc học tập, làm theo Bác tại Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp được thực hiện theo phương châm: Nhân ái, bao dung, cẩn trọng, trí tuệ, bản lĩnh. Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao, cán bộ tư pháp nếu không nhân ái, bao dung thì khó làm tốt công tác hòa giải. Không thấu hiểu thì không thể đưa ra chính sách hợp lòng dân. Không khoan dung thì không cảm hóa được người sai phạm. Học theo Bác không phải là hô khẩu hiệu mà từ những việc làm giản dị, gắn với công việc thường ngày.

Gương mẫu, vận động quần chúng làm theo

Tại buổi tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, “nói đi đôi với làm” vừa diễn ra, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã xác định, việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên. Điều này còn đặc biệt có ý nghĩa khi năm 2017, TP Hà Nội đang thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Khối, Cục thuế TP Hà Nội đã và đang có những việc làm thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, 4 tháng đầu năm, Cục đã kiểm tra công vụ tại 22 đơn vị, trong đó kiểm tra đột xuất 14 đơn vị. Qua đó, Cục Thuế đã kịp thời chấn chỉnh và tăng cường giám sát việc chấp hành kỷ luật hành chính trong toàn đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố cùng với Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mô hình, cách làm cụ thể thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị đã được thực hiện. Phần lớn cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo.

Điểm mới trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Đảng bộ Khối là các tổ chức cơ sở Đảng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố sẽ tập trung vào 6 nội dung quan trọng Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo. Trong đó, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền các cấp, từ đó vận động quần chúng nhân dân làm theo. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cùng toàn Đảng bộ thành phố gắn việc học tập, làm theo Bác trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và chiến lược phát triển Thủ đô.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo