Siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm

Xây dựng Đảng | 07:06 Thứ Năm ngày 25/05/2017
(HNM) - Là một trong hai cục thuế địa phương có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, kể từ năm 2011 đến nay, thu ngân sách hằng năm do Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện luôn đạt trên 100.000 tỷ đồng. Làm theo lời dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội luôn xác định, trong quá trình triển khai công tác phải siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Tạo sự đồng thuận

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, đối với công tác thuế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đúc kết quý báu. Theo Bác: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, tức là: Tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung; đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung…”.

Muốn thu được lòng dân, mỗi chính sách thuế phải được dân biết, dân bàn, phải được người dân đồng tình ủng hộ. Với gần 400 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ, những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chính sách thuế liên quan đến mọi tầng lớp dân cư, mọi thành phần kinh tế, chính vì vậy để toàn dân đồng thuận, đòi hỏi việc tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành tốt chính sách thuế hết sức cần thiết. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi chính sách thuế.

Trong năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã trả lời 2.946 công văn vướng mắc của người nộp thuế, hỗ trợ 36.774 lượt người đến trực tiếp bộ phận "một cửa" cơ quan thuế hỏi về chính sách. Hoạt động đối thoại nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người nộp thuế cũng được triển khai tích cực. Tính đến tháng 4-2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện 8 buổi đối thoại với 1.619 người nộp thuế trên địa bàn.

Đặc biệt, Cục Thuế TP Hà Nội luôn chủ động, thường xuyên nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Việc triển khai nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, áp dụng hóa đơn điện tử, thí điểm hoàn thuế điện tử, thanh tra điện tử… do Cục Thuế thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã kiến nghị cấp trên ban hành cơ chế chính sách thuế phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Tạo chuyển biến trong thực thi công vụ

Gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn; công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực trong thi hành công vụ của công chức thuế được Cục Thuế TP Hà Nội xác định là một giải pháp quan trọng, thường xuyên. Cục Thuế TP Hà Nội đã yêu cầu các đồng chí trưởng phòng, chi cục trưởng các quận, huyện, thị xã nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, thông qua các việc làm cụ thể, như: Giám sát việc sử dụng thời gian làm việc; không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc…

Tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã kiểm tra công vụ tại 22 đơn vị. Trong đó, kiểm tra đột xuất không ban hành quyết định kiểm tra tại 14 đơn vị, qua đó kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương hành chính của công chức, viên chức trong đơn vị. Theo nhận xét của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đặc biệt có ý nghĩa khi năm 2017, TP Hà Nội đang tập trung chỉ đạo thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn những băn khoăn, vướng mắc của người nộp thuế nảy sinh trong quá trình thực thi pháp luật thuế chưa được giải quyết kịp thời khiến người dân, doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng. Cục Thuế TP Hà Nội xác định, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là một giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế. Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để kiến nghị hoàn thiện những vấn đề thể chế, chính sách thuế. Cục tiếp tục rà soát, đề xuất chuẩn hóa 10 nhóm thủ tục hành chính ở cấp cục thuế và cấp chi cục thuế. Đơn vị cũng đề xuất hoàn thiện 14 nhóm quy trình nghiệp vụ, 11 nhóm quy chế công tác, quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, công khai thủ tục hành chính thuế, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành… Những nỗ lực này nhằm giúp đơn vị kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo