Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Xây dựng Đảng | 07:01 Thứ Năm ngày 15/06/2017
(HNM) - Luôn chú trọng sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng duy trì nền nếp sinh hoạt, khẳng định vai trò lãnh đạo, góp phần xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Ngày 19-6-2012, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 177-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Việc thành lập Đảng bộ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020". Ngày 13-4-2016, Thành ủy Hà Nội đã quyết định nâng cấp Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5 năm, khoảng thời gian chưa dài, song Đảng bộ đã có những bước tiến vững chắc. Với những cách làm hay, mới, sáng tạo, Đảng bộ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị thành các chương trình, kế hoạch hành động, tạo sự chuyển biến thực chất về mọi mặt hoạt động trên địa bàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Đến nay, Đảng bộ đã có 57 tổ chức cơ sở Đảng (3 đảng bộ, 54 chi bộ) với 791 đảng viên. Trong số đó, có 33 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 1 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.

“Những ngày đầu thành lập, Đảng bộ gặp không ít khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy và cấp ủy cơ sở, Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chứng minh bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định và quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ” - Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Phạm Khắc Tuấn đánh giá.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất làm tốt công tác quản lý nhà nước. Theo thống kê, đến nay, 8 khu công nghiệp Hà Nội đang hoạt động, thu hút 626 dự án, trong đó có 330 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 5,34 tỷ USD; 296 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 12.337 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chủ động thực hiện và phối hợp tốt với các ngành chức năng tích cực cải thiện môi trường đầu tư vào các khu công nghiệp. Công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp luôn được đẩy mạnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm phát triển các đoàn thể nhân dân, chỉ đạo, định hướng cho Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (đang quản lý trực tiếp 274 Công đoàn cơ sở với 126.915 lao động) thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo Bí thư Đảng ủy Phạm Khắc Tuấn, trong tình hình hiện nay đòi hỏi Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện có kết quả mục tiêu “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Đảng bộ sẽ củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đồng thời bám sát tình hình cơ sở; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hương Ly
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo