Khẩn trương thực hiện quy định mới

Xây dựng Đảng | 07:04 Chủ Nhật ngày 27/08/2017
(HNM) - Trao đổi với Báo Hànộimới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định: Các quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành của thành phố đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Hà Nội sẽ thực hiện và vận dụng quy định mới ngay trong năm 2017.

Còn cào bằng, thiếu thực chất

Đánh giá cán bộ là cơ sở để tiến hành các bước quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cũng như sắp xếp, bố trí, cất nhắc, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Kết quả nổi bật về đổi mới công tác tổ chức cán bộ trong những năm gần đây của Đảng bộ thành phố có một phần đóng góp quan trọng của công tác đánh giá cán bộ. Nhờ làm tốt việc này, thành phố đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác đánh giá cán bộ vẫn bộc lộ những hạn chế. Nắm rõ vấn đề, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đảng đã chủ động, tích cực đổi mới việc đánh giá cán bộ. Thực hiện Chương trình 01-CT/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, thực hiện chuyên đề “Đánh giá thực trạng đảng bộ bộ phận các đảng ủy xã, phường, thị trấn” và đặc biệt là đề án “Xây dựng quy chế đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”. Các quận như Long Biên, Tây Hồ và một số cơ quan, đơn vị khác cũng triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ. Mặc dù vậy, nhìn chung, chất lượng công tác này chưa đồng đều, vẫn là “bài toán” cấp thiết đặt ra đối với Đảng bộ Hà Nội.

Chấm điểm từng chức danh

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 89-QĐ/TƯ “Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp” và Quy định số 90-QĐ/TƯ “Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” là căn cứ quan trọng để Đảng bộ TP Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Hiện nay, Ban Tổ chức Thành ủy đang gấp rút tham mưu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Căn cứ khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong Quy định số 89-QĐ/TƯ, Ban sẽ tham mưu, xây dựng rõ các tiêu chí cho từng chức danh. Bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở… sẽ được xem xét trên các góc độ như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; năng lực quản lý, điều hành; đoàn kết nội bộ… “Căn cứ quy định Trung ương vừa ban hành, chúng tôi sẽ chia theo hướng xây dựng thang điểm 100, kèm theo đó là các biểu, bảng để chấm điểm với từng chức danh. Với thang điểm này, cán bộ đạt 90-100 điểm sẽ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dưới 50 điểm là không hoàn thành nhiệm vụ...” - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng sẽ tham mưu quy định rõ quy trình lấy ý kiến đánh giá cán bộ theo hướng công khai, dân chủ, tranh thủ nhiều ý kiến, đa dạng thành phần. Hà Nội có khoảng 1.000 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Để bảo đảm việc đánh giá thực chất, tới đây, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện phân cấp đánh giá cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đánh giá giám đốc các sở, bí thư cấp ủy trực thuộc và chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý còn lại sẽ được phân cấp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ do mình quản lý. Cấp nào quản lý cán bộ thì cấp đó đánh giá cán bộ theo hướng dẫn chung, theo tiêu chuẩn, tiêu chí Bộ Chính trị vừa ban hành.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chậm nhất đến tháng 10-2017, thành phố sẽ hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như biểu, bảng đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đưa vào phục vụ công tác đánh giá cán bộ ngay trong năm nay.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo