Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

Xây dựng Đảng | 07:08 Thứ Năm ngày 14/09/2017
(HNM) - 160.000 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương sẽ góp phần to lớn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo vừa “hồng”, vừa “chuyên” có khả năng hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lắng nghe ý kiến của quần chúng, tránh quan liêu, xa rời dân. Ảnh: Thái Hiền

Xây dựng khung chuẩn mực đạo đức

Với vai trò là những cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương hiện tập trung nhiều cán bộ cấp cao như các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 400 cán bộ cấp bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương…

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương bao gồm nhiều tổ chức Đảng trong các cơ quan tham mưu, quản lý ở tầm vĩ mô của đất nước. Mỗi việc làm của cán bộ, đảng viên tại đây không chỉ tác động đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan mình mà còn trực tiếp hay gián tiếp tác động đến đời sống xã hội. Chính vì vậy, phẩm chất đạo đức, phong cách của mỗi cán bộ, đảng viên tại các cơ quan trung ương cũng ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng đạo đức xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhận định, hơn 80 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là bằng bản lĩnh, nghị lực; trí tuệ, lý luận tiên phong. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... làm tổn hại tới uy tín, thanh danh của Đảng, Nhà nước. Những khuyết điểm đó nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Với mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức, hầu hết các cơ quan trung ương đã bước đầu thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, những năm qua, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối sẽ sớm ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương Phùng Hữu Phú gợi mở, soi rọi và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên của các cơ quan trung ương trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, có thể xác định những chuẩn mực đạo đức chung nhất, gồm: Trung thành, tận tụy, trung thực, sáng tạo, nêu gương. Năm chuẩn mực này không cao xa, trừu tượng mà gần gũi, phù hợp với yêu cầu công việc của cán bộ, đảng viên các cơ quan trung ương hiện nay.

Tạo sức lan tỏa

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, GS.TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên tại các cơ quan trung ương cần học tập và thực hành theo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên các cơ quan trung ương vừa “hồng” vừa “chuyên”. Để thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng cố gắng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; cần thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; biết lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, tránh quan liêu, xa rời dân...

Đồng tình với quan điểm này, theo Phó Trưởng ban Dân vận trung ương Nguyễn Lam, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan trung ương cần chú trọng học tập và làm theo Bác về việc gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe dân theo tinh thần mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chúng ta nguyện “làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tâm niệm. “Nếu mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan trung ương đều coi việc học tập, làm theo Bác là bổn phận, danh dự của chính mình thì sẽ thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp vừa “hồng” vừa “chuyên”, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó” - ông Nguyễn Lam chia sẻ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”. Học tập, làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên của các cơ quan trung ương phải là tấm gương sáng về phong cách làm việc, công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày, từ đó tạo sức lan tỏa tới đông đảo quần chúng nhân dân.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo