Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2017)

Tạo chuyển biến về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng | 07:38 Thứ Bảy ngày 14/10/2017
(HNM) - Năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Thủ đô.

Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm

Với vai trò đầu tàu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thời gian qua đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng. Ban đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy ban hành các nghị quyết, quy định, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm tạo đột phá trong công tác này. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, đây là sản phẩm của tinh thần và quyết tâm đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” thể hiện sự đổi mới của ngành Tổ chức xây dựng Đảng khi tham mưu những vấn đề cấp bách, đột phá. Nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành đồng thời. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố được tổ chức chỉ trong vòng một tuần sau đó. Song song, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết được thành lập. Đến nay, 100% quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện.

Dấu ấn của ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội trong năm qua còn thể hiện ở đổi mới phương thức làm việc, gương mẫu đi đầu thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức, không chỉ phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, kiểm soát công việc chặt chẽ hơn, Ban Tổ chức Thành ủy còn đẩy mạnh hướng về cơ sở như: Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với cơ sở, chú trọng nắm chắc tình hình, kịp thời trả lời, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cơ sở... Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu thực hiện thành công công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Đáp ứng những đòi hỏi cao hơn

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đang đứng trước nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi cao hơn. Một trong những nội dung quan trọng là triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ cuối năm 2017 theo quy chế mới; hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đánh giá tổ chức Đảng cấp trên cơ sở năm 2017. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thành ủy là kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng cuối năm 2017 đúng thực trạng, không được hình thức, chạy theo thành tích. Đối với những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, năng lực cán bộ hạn chế đã được Thành ủy chỉ ra, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phải tham mưu ngay để kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã và đang rà soát, sửa đổi Quy chế Thi đua khen thưởng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố. Nội dung sửa đổi hướng tới việc đánh giá cán bộ gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đánh giá thường xuyên hơn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành.

Truyền thống vẻ vang của ngành cùng với quyết tâm đổi mới là động lực để đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Quốc Bình
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo