Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng

Xây dựng Đảng | 07:01 Thứ Ba ngày 12/12/2017
(HNM) - Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TƯ về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 181-QĐ/TƯ, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định số 102-QĐ/TƯ đã kế thừa và phát triển những nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với đảng viên phạm khuyết điểm trên cơ sở tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng.

Báo Hànộimới nhận được nhiều chia sẻ của đảng viên và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của toàn Đảng nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông:
Hình thức kỷ luật được quy định cụ thể hơn


Thời gian gần đây, với sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều sai phạm của đảng viên có chức vụ cao và tổ chức Đảng đã bị đưa ra ánh sáng. Qua đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thêm tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao có sai phạm với thái độ nghiêm túc, kiên quyết của Trung ương sẽ là bài học kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ trong cả nước nói chung và cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành nói riêng. Quy định số 102-QĐ/TƯ về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm vừa được Bộ Chính trị ban hành rất rõ ràng. Các trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ được quy định cụ thể, rõ hơn so với quy định trước. Đảng viên sẽ bị khai trừ nếu: Đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”; cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an…

Bà Nguyễn Thị Thảo, phường Trung Liệt, quận Đống Đa:
Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng


Quy định số 102-QĐ/TƯ vừa được ban hành đã bổ sung, hoàn chỉnh nhiều nội dung so với quy định cũ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Quy định cũng có thêm nhiều điểm mới, bổ sung các nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật (Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 13, Điều 16, Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 28, Điều 29…); quy định tăng mức kỷ luật từ cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) lên khai trừ (Điểm c, Khoản 3, Điều 8; Điểm c, Khoản 3, Điều 9); từ mức khiển trách lên cảnh cáo hoặc cách chức (Điểm a, Khoản 2, Điều 9)… Có thể nói, với nhiều điểm mới như trên sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng trong xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; giúp cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong kiểm tra, giám sát và thực hiện xem xét xử lý kỷ luật, dễ dàng xác định được nội dung vi phạm, hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên.

Ông Lê Văn Khánh, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì:
Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”. Người cũng nhấn mạnh, tất cả đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng, bình đẳng trước mọi quyết định, nghị quyết của Đảng... Nếu kỷ luật của Đảng lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động sẽ dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại Đảng… Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, cùng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… của đảng viên, Đảng ta luôn chú trọng đến việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định số 102-QĐ/TƯ mới được ban hành là minh chứng rõ nhất. Theo đó, tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Bình, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai:
Kỷ luật Đảng không thay thế các hình thức kỷ luật khác

Nhằm siết chặt kỷ luật, nâng cao sức mạnh của Đảng, Quy định số 102-QĐ/TƯ mới được ban hành nêu rõ: Kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể. Đặc biệt, đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”… Trước những quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, chúng tôi kỳ vọng kỷ luật Đảng sẽ ngày càng được siết chặt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
Hoàng Minh (lược ghi)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo