kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam (3/2/1930-3/2/2018)

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Xây dựng Đảng | 07:09 Thứ Hai ngày 05/02/2018
(HNM) - Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Có được kết quả đó là nhờ Đảng ta đã không ngừng chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn - nhiệm vụ căn cốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên.

Ngọn nguồn sức mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người, Đảng ta coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, hàng đầu trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nội dung đầu tiên tại mục tiêu tổng quát 5 năm 2016-2020 trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng viết: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...”.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng với cấp ủy các cấp đều có những giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Nổi bật trong những năm gần đây là Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Thực hiện các nghị quyết quan trọng này, Đảng đã quyết liệt đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”... Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh trước pháp luật. Khái niệm “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã thực sự được hiện thực hóa khi những cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu có vi phạm đều bị đưa ra dưới ánh sáng của kỷ cương, phép nước.

Trong những ngày đầu năm 2018, dư luận càng thêm tin tưởng khi một loạt vụ án lớn đã được đưa ra xét xử như: Giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm; vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land)...

Khí thế xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu lan tỏa khắp cả nước. Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Đây là bước đi đột phá đầy tính sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Hà Nội. Lần đầu tiên, thành phố đã nhận diện cụ thể từng “địa chỉ” cơ sở Đảng còn hạn chế, yếu kém trong Đảng bộ, từ đó phân công nhiệm vụ, đề ra giải pháp, quy định thời hạn khắc phục cụ thể. Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ trong một thời gian ngắn đi vào thực hiện, hàng chục cơ sở Đảng có “vấn đề” đã được củng cố kịp thời.

Tổ chức được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng cao, cùng với sự tin tưởng của nhân dân đã tạo thành động lực góp phần quan trọng để đất nước thu được những thành tựu trong năm 2017. Lần đầu tiên sau nhiều năm cả nước đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Cùng với cả nước, TP Hà Nội cũng hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% theo cách tính mới, cao nhất trong 7 năm trở lại đây.

Nhiệm vụ căn cốt

Tuy nhiên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng vẫn là yêu cầu cấp bách đặt ra. Trung ương Đảng đã chỉ rõ: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Trong khi đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đặt ra ngày càng nặng nề. Trước thềm Xuân mới Mậu Tuất 2018, khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo trong bộ máy nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật”.

27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nhận diện cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là những nguy cơ làm suy yếu năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đây là căn cứ để mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng tự soi rọi, nhận diện chính xác và đề ra giải pháp khắc phục. Nghị quyết cũng đã xác định 4 nhóm với 29 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy lùi suy thoái. Nhận rõ biểu hiện suy thoái, kết hợp đúng biện pháp “điều trị” là yếu tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Yêu cầu đặt ra là thực hiện các biện pháp này phải thật kiên quyết, kiên trì bằng quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Trung ương cũng đã chỉ rõ, để đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt.

Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ căn cốt để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng chính là làm thỏa lòng mong đợi của nhân dân, xứng đáng với các bậc tiền bối đã không quản ngại hy sinh, bồi đắp sức chiến đấu kiên cường cho Đảng trong suốt 88 năm qua.
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo