Chuyển quyết tâm thành hành động

Xây dựng Đảng | 07:24 Thứ Ba ngày 06/02/2018
(HNM) - Cấp ủy các cấp TP Hà Nội giữ vai trò quyết định thành công trong thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang thôi thúc tinh thần khẩn trương, biến quyết tâm thành hành động cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm.

Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của quận Hà Đông. Ảnh: Bá Hoạt

Khẩn trương vào cuộc

Ngay trong tháng 1-2018, hầu hết các cấp ủy Đảng đã ban hành chỉ thị, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ, giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị mà huyện sẽ tập trung là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Trong khi đó, tại Phúc Thọ, Huyện ủy xác định, các cấp, các ngành phải tập trung giải quyết các yếu kém, tồn tại của năm 2017 đã được chỉ ra. Bí thư Huyện ủy Hoàng Mạnh Phú khẳng định, toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Không khí triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 tại các quận cũng hết sức sôi nổi. Một trong những việc làm trước tiên mà Quận ủy Đống Đa chỉ đạo là rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, nhất là ở cấp cơ sở, đang gây khó cho người dân, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ nhân dân. Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật cho biết, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng là nhiệm vụ xuyên suốt mà quận sẽ tập trung thực hiện. Trong khi đó, cùng với việc nâng cao chức năng quản lý trên mọi lĩnh vực, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, Quận ủy Bắc Từ Liêm sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát. Đối tượng chính là lãnh đạo UBND các phường và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn; những cán bộ không hoàn thành chức trách sẽ bị xử lý nghiêm về trách nhiệm công vụ.

Tại quận Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Vũ Cao Minh nêu rõ, thông điệp thực hiện chủ đề năm nay là nghiêm cấm, nghiêm trị tất cả cán bộ quan liêu, vô cảm và né tránh trong giải quyết công việc. Tinh thần của quận là luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân dân; chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, cán bộ các cấp phải vào cuộc với trách nhiệm cao nhất. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã ban hành Chỉ thị 16-CT/TU chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể thực hiện tốt chủ đề năm 2018. Quận xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá”.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ

Sự vào cuộc chủ động với khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm của các cấp ủy Đảng là thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ mà Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy đề ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” có ý nghĩa quan trọng với phạm vi rất rộng, bao hàm toàn bộ hệ thống chính trị chứ không phải một cơ quan, tổ chức Đảng hay chính quyền. Đây cũng là nội dung rất thời sự, nhất là trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và đạt kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với tinh thần cầu thị và quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: “Nhiều người nói vừa qua Hà Nội đã đi đầu về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ, như thế là thành công rồi. Nhưng chưa đâu. Chúng ta mới sắp xếp các tổ chức, sắp xếp lại bộ máy. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các bộ máy sau khi được sắp xếp mới thực sự quan trọng”.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cấp ủy Đảng chủ động, linh hoạt trong thực hiện chủ đề năm 2018, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh khẳng định, cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thành phố sẽ nỗ lực làm tốt hơn nhiệm vụ năm 2018, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ đề năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thành phố sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; để bình xét thi đua của địa phương, đơn vị; đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá năng lực người đứng đầu. Tình hình, kết quả thực hiện chủ đề năm 2018 cũng là một trong những nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, đặc biệt là của Ban Thường vụ Thành ủy thời gian tới.

Với khí thế triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm cùng giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ thành phố xuống cơ sở, tin tưởng rằng, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” sẽ tạo bước tiến mới, đồng bộ trên các mặt công tác của hệ thống chính trị thành phố.
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo