Xây dựng hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xây dựng Đảng | 06:56 Thứ Hai ngày 02/04/2018
(HNM) - Ban Tổ chức Trung ương đang hoàn thiện để sớm ban hành Hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đây là nội dung thực hiện Kết luận số 18-KL/TƯ ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ của Ban Bí thư (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới".

Hướng dẫn mới được xây dựng nhằm thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTƯ, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ".

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hai hội thảo lấy ý kiến của lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương trên cả nước, một tại Hà Nội và một tại TP Hồ Chí Minh. Hàng chục ý kiến tại hai hội thảo đều nhất trí sự cần thiết phải ban hành hướng dẫn mới.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, hướng dẫn mới chỉ mang tính khung để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Một số ý kiến đồng tình việc Hướng dẫn xác định một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ có tính định lượng; các cấp ủy trực thuộc trung ương ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều ý kiến kiến nghị làm rõ nội dung hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với một số chi bộ có tính đặc thù...

 
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo