Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ đối với đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Xây dựng Đảng | 06:50 Thứ Năm ngày 07/06/2018
(HNM) - Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chủ động đề xuất với hội đồng quản trị, tổng giám đốc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện trách nhiệm xã hội... Đảng ủy đồng thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy và các cơ quan, tổ chức có liên quan những vấn đề cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển.

Đây là nội dung được nêu trong “Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ TP Hà Nội” được ban hành theo Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 29-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Quy định tạm thời gồm 5 chương, 19 điều là bước cụ thể hóa nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quy định còn làm rõ mối quan hệ công tác giữa đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với Thành ủy; các ban Đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy; Ban Cán sự đảng UBND thành phố; các ban cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành; hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các quận, huyện, thị ủy.

Đáng chú ý, ngoài việc xây dựng quy chế làm việc của mình, đảng ủy còn có nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp giữa đảng ủy với hội đồng quản trị, tổng giám đốc doanh nghiệp; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy còn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch, biện pháp cụ thể quản lý đảng viên, phân công công tác cho đảng viên...

Trong quá trình thực hiện quy định, nếu cần bổ sung, sửa đổi, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

 
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo