Người đứng đầu gương mẫu để cấp dưới học tập và làm theo

Xây dựng Đảng | 07:11 Thứ Tư ngày 18/07/2018
Sáng 17-7, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TƯ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, qua kiểm tra, Đoàn sẽ có đánh giá nghiêm túc, đúng đắn, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, sai phạm (nếu có) để báo cáo cấp thẩm quyền. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đánh giá về hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TƯ và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị thời gian qua.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Ban Cán sự đảng xác định việc triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt với sự chỉ đạo quyết liệt, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể và đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, thích hợp.

Ban Cán sự đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ chỉ đạo triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nghị quyết gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất ở các cấp ủy Đảng, đơn vị thuộc Bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập và làm theo, ở từng cấp đều được xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Các nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Bộ đã rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TƯ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ một cách nghiêm túc, đồng bộ đã góp phần giúp Bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.
Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo