Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Xây dựng Đảng | 06:52 Thứ Năm ngày 09/08/2018
(HNM) - Nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, các cấp ủy đã chú trọng nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.
 

Cử tri Hà Nội luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Bá Hoạt

Chuyển biến về nhận thức và hành động

Thành ủy Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao. Việc thành lập Ban Chỉ đạo trực tiếp do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban là cách làm mới, bài bản, chặt chẽ, khoa học. Quá trình tổ chức thực hiện đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành nhiều văn bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, từng cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định được trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong đó, các cấp ủy chú trọng nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: Tài chính - ngân sách, đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai…

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng. HĐND thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát, tổ chức các phiên giải trình, tập trung vào các lĩnh vực nóng, bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Thời gian qua, Hà Nội cũng đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, như: Tài chính, ngân sách, quy hoạch, quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, thuế, hải quan... Đặc biệt là thành phố đã nỗ lực, quyết tâm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin…, góp phần làm giảm các biểu hiện tiêu cực.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TƯ, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, nhất là các tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Toàn thành phố đã tiếp 67.242 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; thụ lý theo thẩm quyền 7.591 vụ, đã giải quyết 6.294 vụ, đạt tỷ lệ 82,9%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 6,2 tỷ đồng và hơn 27.000m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 132 tập thể, 202 cá nhân để xảy ra sai phạm, kiến nghị cơ quan điều tra 15 vụ.

Hằng năm, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 745 cuộc thanh tra (491 cuộc theo kế hoạch và 254 cuộc đột xuất); đã kết luận 552 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 1.180 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi hơn 1.078 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 102 tỷ đồng) và 32,66ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 132 tập thể, 248 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng kiên quyết, kiên trì phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, chủ động tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Trong đó, công an toàn thành phố đã khởi tố 60 vụ/194 bị can. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo tích cực, 3 ngành tư pháp chủ động phối hợp giải quyết các vụ án tham nhũng đúng ngư­ời, đúng tội, đúng pháp luật. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan trung ương chuyển đến được các cơ quan tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Do đó, tình hình tham nhũng, lãng phí đã được kiềm chế, từng bước được ngăn chặn.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt 3 mục tiêu, 8 giải pháp của Chương trình.

“Với vai trò của mình, Ban Nội chính Thành ủy sẽ phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Thành ủy tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; tăng cường công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Ngành sẽ sâu sát, quyết liệt, kịp thời tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan nội chính đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp..., tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng” - Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo