Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Xây dựng Đảng | 07:12 Thứ Năm ngày 23/08/2018
(HNM) - Trong bài viết “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho…". Học tập, làm theo Bác, nhiều mô hình, cách làm dân vận mới đã được Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội triển khai, tập trung hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
 

Quận Cầu Giấy đã làm tốt công tác dân vận trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án giao thông. Ảnh: Anh Tuấn

Triển khai 9.609 mô hình "dân vận khéo"

Học tập và làm theo tư tưởng của Bác về công tác dân vận, trong những tháng đầu năm 2018, hệ thống dân vận của thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Ban Dân vận Thành ủy đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy, Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22-7-2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”… gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian qua, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp. Đến nay, tổng số mô hình, điển hình “dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố đang được triển khai là 9.609 mô hình, trong đó riêng ở cấp cơ sở là 6.827 mô hình. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 11-4-2017 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn TP Hà Nội”, Ban Dân vận các huyện, thị ủy đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, chuyên đề về công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, bám sát nội dung cuộc vận động, tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân tham gia với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cao. Trong đó, các cấp, các ngành đã vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, toàn thành phố có 294 xã (chiếm tỷ lệ 76,2% tổng số xã) và 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức) đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác dân vận phải hướng về cơ sở

Thống kê của Ban Dân vận Thành ủy cho thấy, đến nay, toàn TP Hà Nội có 5.084 tổ dân vận với 49.783 thành viên. Các tổ dân vận đã bám sát nhiệm vụ, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại quận Cầu Giấy, việc thực hiện "dân vận khéo" đã được áp dụng thành công trong nhiệm vụ vận động nhân dân giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Trưởng ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, đây là dự án nằm trong số công trình trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được triển khai từ tháng 7-2016. Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn quận để phục vụ dự án là gần 32.100m2, gồm 245 phương án của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và di chuyển mộ; có 219 hộ cần giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do số hộ dân bị ảnh hưởng lớn, một số hộ chưa đồng thuận. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ dân vận kiên trì vận động từng gia đình có đất thuộc diện thu hồi, quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ dự án mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Đánh giá về thực hiện chủ đề "Năm dân vận chính quyền 2018" trong những tháng đầu năm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định, hiệu quả của công tác dân vận đã được thể hiện trên nhiều hoạt động, lĩnh vực, đóng góp vào kết quả phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, công tác dân vận trong tình hình hiện nay đang đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ dân vận phải nỗ lực rèn luyện, đổi mới, chủ động, sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng những mô hình, cách làm "dân vận khéo" tại cơ sở. Qua đó huy động được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị, Ban Dân vận các cấp, trong những tháng cuối năm 2018 cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác dân vận phải hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, thấu hiểu nhân dân, nhằm tạo dựng lòng tin và rộng hơn là củng cố niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng tại cơ sở.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo