Chủ động thể chế hóa, đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả

Xây dựng Đảng | 06:39 Thứ Ba ngày 02/10/2018
Chiều 1-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác 9 tháng và thống nhất phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực chỉ đạo việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được quan tâm, chú trọng. Riêng công tác cán bộ đã được các địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị triển khai đồng bộ các khâu và hoàn thành các bước bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành danh mục vị trí việc làm công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2018, hệ thống tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cả năm.

Trong đó, các tổ chức Đảng, các cấp ủy Đảng cần tham mưu, tích cực chủ động thể chế hóa, cụ thể hóa theo điều kiện từng địa phương để đưa các Nghị quyết của Trung ương, của các cấp, ngành, địa phương vào cuộc sống có hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ cần nỗ lực nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, mỗi đơn vị cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, nâng cao tính chiến đấu.
Theo Báo Quảng Ninh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo