Hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

Đối ngoại | 05:34 Thứ Bảy ngày 07/07/2018
(HNM) - Ngày 6-7, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”.
 
 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (thứ năm từ phải sang) và đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (thứ tư từ trái sang) chủ trì Hội thảo.
 
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương làm Trưởng đoàn.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhìn nhận một cách khái quát chặng đường hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam, từ những định hướng quan trọng về đường lối, chính sách đến những mục tiêu trọng tâm cần thực hiện, đồng thời nêu rõ những thành tựu to lớn cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình đổi mới.

“Qua mấy chục năm đổi mới ở Việt Nam cũng như cải cách mở cửa ở Trung Quốc, hai nước đều đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Giờ đây hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời bối cảnh quốc tế và khu vực cũng đã có những thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng. Việc nhìn nhận sâu sắc chặng đường đã qua, rút ra những bài học thiết thực cho giai đoạn phát triển mới là cần thiết
và hữu ích” - đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để đổi mới thành công đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp cận đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; đặt đổi mới về tư duy lên hàng đầu để mở đường và định hướng; xác định đổi mới, phát triển kinh tế là trung tâm và đi trước một bước; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; lấy sự ổn định chính trị - xã hội làm tiền đề, làm điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Trong phát biểu đề dẫn của mình, đồng chí Hoàng Khôn Minh đã tập trung trình bày các quan điểm, phân tích quá trình triển khai cũng như những thành tựu mang tính lịch sử của 40 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc; cho rằng, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là chủ đề của toàn bộ lý luận và thực tiễn từ cải cách mở cửa đến nay. Đồng chí Hoàng Khôn Minh cũng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, cả về lý luận và thực tiễn, trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa, đặc biệt là những nhận thức mang tính quy luật trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện phát triển phồn vinh ở Trung Quốc.

Tại các phiên thảo luận của Hội thảo, đại biểu hai bên đã đi sâu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về các vấn đề lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, quá trình thực hiện đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung Quốc, như xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế... qua đó học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay của nhau để vận dụng hiệu quả vào thực tế của mỗi nước.

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức hằng năm nhằm tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai Đảng, hai nước; có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước.

Những thành tựu trong 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam là các giai đoạn lịch sử quan trọng, có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của mỗi nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh trong khu vực và trên thế giới.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã gặp mặt thân mật đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở thăm TP Hồ Chí Minh và dự Hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.
Theo TTXVN - VOV
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo