Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo:

Tập trung khắc phục yếu kém, khuyết điểm

Đối thoại Chủ nhật | 06:53 Chủ Nhật ngày 05/02/2017
(HNM) - Ngày 26-4-2016, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.
 
Báo Hànộimới có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về những kết quả bước đầu thực hiện chương trình có ý nghĩa “xương sống” này.
 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Đạt kết quả bước đầu quan trọng

- Xin đồng chí đánh giá khái quát kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU trong thời gian qua, nhất là lĩnh vực tổ chức cán bộ?


- Kế thừa và phát triển chương trình khóa trước, với nhiều giải pháp đổi mới, đột phá, có tính khả thi cao, Chương trình 01-CTr/TU tiếp tục là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVI. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo chương trình, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đã xây dựng và triển khai các đề án, chuyên đề, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Chương trình theo ngành, theo lĩnh vực. Việc thực hiện Chương trình đã góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Nhân sự chủ chốt HĐND, UBND khóa mới các cấp thành phố đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ bản theo phương án nhân sự đã được phê duyệt, trúng cử với phiếu bầu cao; qua đó góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan dân cử, chính quyền các cấp thành phố.

Nổi bật trong kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU là thành phố đã tập trung triển khai mạnh Nghị quyết 39-NQ/TƯ, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao. Toàn thành phố đã giảm được 59 phòng, ban; giảm 39 cán bộ trưởng và 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án và 2 quỹ (giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý và quỹ). Sau sắp xếp, bộ máy các cơ quan tinh gọn hơn, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Hầu hết đã hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020”. Toàn thành phố đã thành lập mới 185 tổ chức Đảng, 411 tổ chức Công đoàn, 12 tổ chức Hội Phụ nữ, 113 tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên; kết nạp 704 đảng viên mới, thêm 57.220 đoàn viên, hội viên. Trong đó, nhiều địa phương, đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao.

Năm 2016, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp trên 13.800 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Chương trình hơn 1.800 đảng viên. Cơ cấu và chất lượng đảng viên mới có nhiều tiến bộ. Thành phố chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố; cử 415 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng theo chức danh, 12 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng bí thư cấp huyện, 4 đồng chí tham gia khóa đào tạo sau đại học, 66 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, tổ chức 3 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung với 270 học viên…

Chúng tôi cũng đã rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố thuộc diện Trung ương quản lý sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; rà soát, thẩm định bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại một số đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố cũng đã điều động, luân chuyển 23 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý…

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, gương mẫu đi đầu là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai khẩn trương, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng bản chất. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ ra 23 hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục; yêu cầu từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đề ra giải pháp khắc phục…

- Trong những kết quả bước đầu này, đồng chí tâm đắc nhất điều gì?

- Điều tôi tâm đắc nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng và việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy nói chung đã được các cấp ủy từ thành phố xuống cơ sở quan tâm sâu sắc, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đã quyết liệt thực hiện. Nhờ đó, dù mới chỉ là bước đầu, song kết quả thực hiện Chương trình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ thành phố bước vào nhiệm kỳ 2015-2020 với đội ngũ cán bộ chủ chốt mới chiếm khoảng 57%, nhưng đã bắt nhịp rất tốt, không những duy trì được hiệu quả công tác so với nhiệm kỳ trước mà còn có nhiều sáng kiến, sáng tạo, có cả những đột phá mới trên các lĩnh vực công tác.

Tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

- Kết quả năm đầu thực hiện Chương trình khá toàn diện, vậy có điều gì chưa như mong muốn, thưa đồng chí?


- Trên thực tế, như Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc chỉ rõ: Mặc dù đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, song vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm sâu sát. Đó là một số tổ chức Đảng cơ sở còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, chưa thực sự đoàn kết, thống nhất. Công tác Đảng trong một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí có biểu hiện đi xuống. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ở một số cấp ủy, đơn vị chưa được chú trọng đúng mức.

Một số đảng viên còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phải đưa vào diện theo dõi, quản lý. Như chúng ta cũng thấy là trong năm qua còn có một số cán bộ, đảng viên có hành vi, ứng xử thiếu chuẩn mực với dân, gây bức xúc trong dư luận, bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra cũng phải thấy rằng, việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về thực hiện Nghị quyết 39 ở một số nơi còn chưa tốt; việc thực hiện Nghị quyết 39 ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, thiếu quyết tâm.

Đây là những vấn đề sẽ được Ban Tổ chức Thành ủy đặc biệt quan tâm, tập trung tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

- Năm 2017, thành phố sẽ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU với những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Theo chỉ đạo của Thành ủy, năm nay, việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU sẽ gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; thực hiện Nghị quyết 39 và “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Đặc biệt, các cấp ủy đảng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm.

- Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn?

- Các cấp ủy đảng sẽ tập trung hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chương trình cấp ủy, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức Đảng và công tác quản lý đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố. Đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Theo chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là với những chủ trương, chính sách lớn…

Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp từ thành phố xuống cơ sở; đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu…

Đặc biệt, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ triển khai, thực hiện 10 đề án, chuyên đề cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU đã và đang được hoàn thiện và ban hành. Trong đó có những đề án, chuyên đề mới như: “Thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ quận, huyện, thị xã và tương đương”; “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới”, “Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng của Đảng bộ thành phố trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2015-2020”; “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội”; “Nâng cao chất lượng công tác báo cáo và ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy”… Tất cả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Võ Lâm thực hiện
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo