Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội Phan Vũ

Thường xuyên kiểm tra, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương hành chính

Đối thoại Chủ nhật | 07:17 Chủ Nhật ngày 26/02/2017
(HNM) - Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến nay, Sở Nội vụ Hà Nội liên tục kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại nhiều cơ quan, đơn vị.
 

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Nhật Nam

Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3-2-2017 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”... phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với ông Phan Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ Hà Nội về nội dung này.

Quyết liệt ngay từ ngày đầu năm mới

- Yếu tố quyết định đến hiệu quả của “Năm kỷ cương hành chính” là con người. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của mình tại cơ quan, đơn vị. Trước yêu cầu đó, hoạt động kiểm tra công vụ có vai trò gì, thưa ông?

- Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Đoàn kiểm tra công vụ (thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-SNV ngày 25-1-2017 của Giám đốc Sở Nội vụ) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Chỉ tính từ ngày 2-2 đến hết ngày 22-2, Đoàn đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại 29 đơn vị nhằm mục đích chấn chỉnh kỷ cương hành chính ngay sau Tết Nguyên đán theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố.

Việc kiểm tra đã góp phần bảo đảm việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính được tiến hành nghiêm túc tại tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố ngay từ ngày đầu năm mới.

- Sở Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị về “Năm kỷ cương hành chính 2017”; theo dõi tình hình và kết quả triển khai tại các cơ quan, đơn vị… Thông qua kiểm tra công vụ, ông đánh giá thế nào về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, địa phương?


- Có thể thấy rõ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tập trung chỉ đạo, điều hành công việc sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đồng thời quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đa phần đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt thời gian làm việc tại cơ quan, công sở; tác phong làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thái độ hòa nhã.

Tại thời điểm kiểm tra đột xuất, không có trường hợp cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ làm việc và không có trường hợp vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố về việc sử dụng xe công đi lễ hội. Về cơ bản, bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị đều hoạt động bình thường, bảo đảm các giao dịch hành chính đối với công dân và tổ chức. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí, phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ trực, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân, tổ chức. Khảo sát ý kiến của người dân đang giao dịch tại một số đơn vị cho thấy, việc hướng dẫn công dân được ghi nhận tốt.

- Phương thức kiểm tra đột xuất có giúp Đoàn phát hiện được những hạn chế của các đơn vị không, thưa ông?

- Đoàn cũng phát hiện một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc giải quyết một số TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” như tại UBND huyện Gia Lâm, UBND thị trấn Đông Anh (Đông Anh), UBND xã Tiên Dược (Sóc Sơn); một số đơn vị còn sử dụng lao động hợp đồng trực tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa” như tại UBND thị trấn Sóc Sơn (Sóc Sơn), UBND xã Hồng Minh, UBND xã Phú Túc (Phú Xuyên). Bên cạnh đó, việc niêm yết công khai các nội dung theo quy định tại một số đơn vị còn thiếu sót như UBND huyện Đông Anh, UBND thị trấn Đông Anh (Đông Anh), UBND xã Mai Đình (Sóc Sơn), phường Quảng An (Tây Hồ).

- Hiện TP Hà Nội đã triển khai việc tiếp nhận, giải quyết liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nội dung này có được Đoàn quan tâm kiểm tra không?

- Đây là một trong những nội dung mà Đoàn tập trung kiểm tra. Về cơ bản các cơ quan, đơn vị đều quán triệt và nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy còn có thiếu sót trong việc triển khai thực hiện. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT chậm so với thời hạn quy định. Quy trình chuyển giao hồ sơ cấp đăng ký hộ khẩu thường trú cũng chưa được thực hiện đúng quy định tại: Thị trấn Sóc Sơn, xã Tiên Dược, xã Mai Đình (Sóc Sơn), thị trấn Đông Anh (Đông Anh). Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú một số trường hợp ở không ít địa phương cũng chậm so với quy định. Chưa kể, UBND xã Tiên Dược (Sóc Sơn) chưa thiết lập hồ sơ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Cùng với việc thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, thành phố chú trọng chỉ đạo các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Qua kiểm tra những ngày đầu năm, ông nhận thấy, các đơn vị đã thực hiện nội dung này đúng yêu cầu?

- Có thể khẳng định, công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã bố trí phòng tiếp công dân, phân công cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng theo quy định, như: UBND phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm), UBND xã Hồng Minh, xã Phú Yên (Phú Xuyên).

Bên cạnh đó, một số UBND phường, xã niêm yết thời gian tiếp công dân chưa đúng quy định, chưa đầy đủ nội quy tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, như: UBND xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên) không ban hành nội quy tiếp công dân, thời gian tiếp công dân của UBND xã và lịch trực của Chủ tịch UBND xã; UBND thị trấn Sóc Sơn không ban hành, niêm yết công khai thời gian tiếp công dân của UBND thị trấn và lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn; UBND xã Phú Yên (Phú Xuyên), UBND xã Tô Hiệu (Thường Tín) không niêm yết công khai thời gian tiếp công dân của UBND xã.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương hành chính

- Theo ông, cần biện pháp hữu hiệu nào để khắc phục triệt để tình trạng nói trên?

- Thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra công vụ trong nội bộ, nhưng khi Đoàn kiểm tra công vụ thành phố kiểm tra vẫn phát hiện những tồn tại, thiếu sót. Qua đây, Đoàn đã nhắc nhở và đề nghị người đứng đầu các đơn vị sớm có biện pháp khắc phục. Do đó, một trong những biện pháp quan trọng là các cơ quan, đơn vị cần chủ động và tăng cường hơn nữa tính hiệu quả trong công tác tự kiểm tra công vụ đối với các đơn vị trực thuộc.

- Việc Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản giải trình, khắc phục những thiếu sót được dư luận đánh giá cao. Xin ông cho biết, các đơn vị đã gửi báo cáo chưa và có đúng thời hạn Đoàn yêu cầu?

- Đến nay, đa số các cơ quan, đơn vị đã báo cáo bằng văn bản giải trình, khắc phục những thiếu sót mà Đoàn đã nêu ra theo đúng yêu cầu. Đối với những đơn vị đã đến thời hạn nhưng chưa có báo cáo, Đoàn kiểm tra tiếp tục đôn đốc để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

- Được biết, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố. Vậy, hoạt động của Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố có gì khác biệt so với Đoàn kiểm tra công vụ được thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-SNV ngày 25-1-2017 của Giám đốc Sở Nội vụ, thưa ông?

- Đoàn kiểm tra công vụ thành lập theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14-2-2017 của UBND thành phố là Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập. Trưởng đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ, các Phó Trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; thành viên đoàn là công chức của Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3-2-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Ngoài các sở, cơ quan tương đương; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố còn kiểm tra các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND thành phố giao. Tất cả nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ kỷ cương hành chính, làm cốt lõi để lan tỏa, xây dựng trật tự, kỷ cương xã hội; với mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện các lĩnh vực công tác của Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Hiền Chi thực hiện
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo