Phê duyệt 2 phim quảng bá hình ảnh Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017

Du lịch | 07:02 Thứ Năm ngày 02/03/2017
(HNM) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND, phê duyệt 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá hình ảnh TP Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017. Theo đó, 2 phim được phê duyệt gồm: “Giới thiệu Hà Nội - Trái tim Việt Nam” và “Hà Nội - Cái nôi di sản”.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan và mạng tin tức truyền hình cáp CNN thực hiện, tổ chức phát sóng 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền, quảng bá TP Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Du lịch tổng hợp, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

 
Vũ Hoa
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo