Xây dựng các trường quân đội theo hướng tinh gọn, phù hợp

Giáo dục | 06:47 Thứ Ba ngày 03/01/2017
(HNM) - Năm 2016, công tác giáo dục - đào tạo trong hệ thống các trường quân đội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp nên số thanh niên, học sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội tăng 10,5% so với năm 2015. Việc tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng chặt chẽ, nghiêm túc. Tỷ lệ học viên tốt nghiệp ra trường chất lượng tương đối toàn diện, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo và khả năng hoàn thành nhiệm vụ…

Ảnh minh họa

Năm 2017, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục - Đào tạo chú trọng xây dựng, hoàn thiện nhà trường quân đội theo hướng cơ bản, ổn định, tinh gọn, phù hợp. Hai bộ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong quân đội giai đoạn 2015-2020”, đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong quân đội giai đoạn 2015-2020 và định hướng những năm tiếp theo”; mở mã ngành mới đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong quân đội.
Hiền Phương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo