Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Cựu giáo chức bàn giải pháp đổi mới giáo dục

Giáo dục | 06:22 Thứ Sáu ngày 04/08/2017
(HNM) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Thông báo nêu rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành phối hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam thực hiện tốt “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua và mong muốn Hội tiếp tục hoạt động tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm để Hội có điều kiện hoạt động tốt hơn, thiết thực, hiệu quả hơn...
Kỳ Thư
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo