Ngành Giáo dục Hà Nội tinh giản 2% biên chế nhân sự mỗi năm

Giáo dục | 06:57 Thứ Năm ngày 10/08/2017
(HNM) - Ngày 9-8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của sở năm 2017.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình là thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế nhằm bảo đảm đạt chỉ tiêu tinh giản 2% biên chế nhân sự mỗi năm; tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số người đã nghỉ tinh giản biên chế và không vượt quá 50% số người đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên bảo đảm đúng định mức, cơ cấu phù hợp, đúng quy định nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sở đặt mục tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương; tiết kiệm tối thiểu 12% kinh phí hội thảo, tiếp khách...

 
Thống Nhất
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo