Tổ chức hoạt động ngoại khóa phải được sự đồng thuận của phụ huynh

Giáo dục | 06:27 Thứ Hai ngày 29/01/2018
(HNM) - Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi triển khai hoạt động ngoại khóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trực thuộc, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa theo hướng công khai, phân công trách nhiệm cụ thể. Nếu tổ chức hoạt động ngoại khóa vào ngày không được nghỉ học, nhà trường phải nêu rõ kế hoạch dạy bù cho học sinh.


Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, nhà trường phải lựa chọn địa điểm phù hợp với lứa tuổi và phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh; giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của đoàn và đặc biệt chú ý quản lý các nhóm học sinh nhỏ lẻ.

Hiệu trưởng nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa của trường; gửi kế hoạch tổ chức bằng văn bản cùng email về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 15 ngày và chỉ được triển khai khi có sự phê duyệt bằng văn bản.
Minh Khang
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo