Nhà trường không được tùy tiện lập các loại quỹ

Giáo dục | 15:57 Thứ Sáu ngày 27/07/2018
(HNMO) - Theo văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các trường công lập trên địa bàn thành phố chấm dứt việc thu, chi khoản đóng góp tự nguyện từ gia đình học sinh để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

Theo văn bản này, việc tiếp nhận các nguồn tài trợ, quà biếu, tặng tại các nhà trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 

Ảnh minh họa.

Đối với việc dạy thêm, học thêm, các trường tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND, Công văn số 2962/SGDĐT-GDPT về dạy thêm, học thêm. Nhà trường phải tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm; mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua tại hội đồng giáo dục trường và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của đơn vị.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, các nhà trường (công lập và ngoài công lập) thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Phụ huynh học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo quy định tại thông tư này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học; chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Ngoài các khoản thu theo quy định, các trường không được thực hiện hoặc đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ gia đình người học dưới bất kỳ hình thức nào; không tùy tiện lập các loại quỹ hoặc để ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.
Thống Nhất
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo