Từ nghị trường đến cuộc sống

Đẩy nhanh các dự án xã hội hóa giáo dục

Giáo dục | 07:26 Thứ Ba ngày 31/07/2018
(HNM) - Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP Hà Nội, thành phố còn 124 dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chậm triển khai so với tiến độ phê duyệt.

Nhiều đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn UBND thành phố bằng văn bản về việc chậm trễ trên, đề nghị cần có hướng xử lý đối với các dự án nhà đầu tư cố tình không triển khai, hoặc chậm triển khai, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi các đại biểu HĐND thành phố chất vấn, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, thành phố có 140 dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có 39 dự án đã hoàn thành, 59 dự án đang triển khai trong tiến độ, 52 dự án chậm tiến độ (chiếm 34,8%).

Nguyên nhân các dự án chậm tiến độ có cả khách quan và chủ quan. Về khách quan, một số dự án vướng mắc trong quy hoạch, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hoặc chưa có đường thi công xây dựng công trình. Về chủ quan, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, dẫn đến nhà đầu tư gặp khó khăn trong thực hiện phương án thu xếp tài chính triển khai dự án...

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục giám sát đầu tư các dự án; giao thanh tra chuyên ngành một số dự án chậm tiến độ để báo cáo, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh tiến độ đối với các dự án chậm tiến độ do khách quan; quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư chưa triển khai công tác giải phóng mặt bằng, có mặt bằng nhưng chưa triển khai dự án, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội kiểm tra, rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và đề xuất xử lý cụ thể đối với từng dự án theo quy định của pháp luật...

Tin tưởng rằng, với hướng xử lý cụ thể, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Thủ đô.
Bảo Vy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo