Tạo chuyển biến trong công tác thanh niên

Giới trẻ | 07:19 Thứ Năm ngày 12/07/2018
(HNM) - Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết số 25), 10 năm qua, các cấp bộ đoàn TP Hà Nội đã cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch công tác, phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh niên.

Với nỗ lực của cấp ủy các cấp, nhất là tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 trên địa bàn Thủ đô được tiến hành bài bản và hiệu quả. Đặc biệt, Thành đoàn rất chú trọng việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên.

Nhiều phong trào như: “Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới”; tình nguyện tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4… được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng. Trong khối lực lượng vũ trang, các phong trào: “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... diễn ra sôi nổi và đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình sáng tạo đã được ứng dụng hiệu quả, gắn với nhóm nội dung giải pháp “Hà Nội văn minh”, phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, nhằm xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, thực hiện Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới...

Từ môi trường hoạt động Đoàn đã đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên được nâng lên một bước. 10 năm qua, Đoàn Thanh niên thành phố đã phát triển thành 114 đơn vị cấp huyện và tương đương, với 1.722 đoàn cơ sở..., 708.159 đoàn viên.

Nhiều đoàn viên, thanh niên đã trưởng thành và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2008 đến nay, toàn đoàn đã giới thiệu được 118.092 đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp; trong đó 77.942 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.

Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, TP Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có 23 câu lạc bộ khởi nghiệp được thành lập trong các trường đại học, cao đẳng, học viện và 1 câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội, thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Công tác đào tạo, dạy nghề cho thanh niên được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phong phú về ngành nghề đào tạo, hướng đến nhu cầu của thị trường lao động, nguyện vọng của thanh niên. Trong đó, Thành đoàn Hà Nội đã hoàn thiện Dự án Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội với tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Trong 10 năm qua, Đoàn Thanh niên thành phố phối hợp với các đơn vị giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho hàng triệu thanh niên, sinh viên, tạo cơ hội cho 272.045 lao động trẻ. Qua đó, xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 25 vẫn còn những hạn chế, như: Chất lượng giáo dục, công tác đào tạo nghề cho thanh niên chưa theo kịp tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; công tác cán bộ trẻ tuy đã được quan tâm nhưng chưa tạo được bước đột phá; chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên chuyển biến chưa đồng đều...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến cho biết: Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn sẽ đổi mới phương thức hoạt động để không chỉ phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong gia đình và xã hội, mà còn xây dựng một thế hệ thanh niên bản lĩnh vững vàng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Dương Linh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo