Sử dụng vệ tinh để phục vụ phòng, chống thiên tai

Khoa học - Công nghệ | 06:22 Thứ Hai ngày 09/01/2017
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung vốn vay ODA của Nhật Bản tài khóa 2016 cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất.

Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất được thực hiện từ năm 2012 - 2023 với hạn mức vốn vay tài khóa 2016 là 30 tỷ yên.

Mục tiêu của Dự án là nâng cấp và thiết lập hệ thống cảnh báo và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng Trung tâm Vũ trụ quốc gia, phát triển và chuyển giao công nghệ chế tạo vệ tinh quan sát Trái đất.
Phương Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo