FPT vận hành hệ thống ngân hàng lõi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Khoa học - Công nghệ | 13:39 Thứ Ba ngày 11/07/2017
(HNMO) - Ngày 11-7, Tập đoàn FPT phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam công bố vận hành hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của NHNN. Hệ thống này thuộc hợp đồng SG3.1, Dự án FSMIMS sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới.

Lãnh đạo NHNN, FPT và đại diện WB chính thức khai trương "Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp" do FPT triển khai

Hợp đồng được sử dụng tại toàn bộ hệ thống NHNN với 17 vụ, cục, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, hơn 100 tổ chức tín dụng nhằm xây dựng hệ thống kế toán tập trung, xử lý các nghiệp vụ của ngân hàng trung ương tự động, bảo đảm khả năng khai thác dữ liệu chính xác, kịp thời.

Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của NHNN sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới, gồm 4 phần chính. Cụ thể, cấu phần ngân hàng lõi với nhiều phân hệ hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng Trung ương; cấu phần quản lý nguồn lực nội bộ; cấu phần trục tích hợp ESB; cấu phần Cổng thông tin và Cổng thông tin tạo ra kênh giao tiếp mới giữa các tổ chức tín dụng và NHNN.

Các cấu phần này sẽ giúp hệ thống kế toán của NHNN tập trung, duy nhất; quy tắc nghiệp vụ, hạch toán kế toán được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn kế toán của Việt Nam cũng như các yêu cầu quản lý của NHNN; nghiệp vụ vận hành theo quy trình xử lý tự động, xuyên suốt và kết nối liên hoàn...
Châu Anh
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo