Tạm dừng thi công dự án nạo vét trên sông Cầu

Kinh tế | 07:12 Thứ Bảy ngày 18/03/2017
(HNM) - Ngày 17-3, Bộ GT-VT đã có thông báo về việc tạm dừng thi công Dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu.

Theo Bộ GT-VT, việc thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia tại các đoạn cạn không bảo đảm chuẩn tắc, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế là cần thiết. Trước khi chấp thuận chủ trương thực hiện, Bộ đã lấy ý kiến của địa phương, thực hiện lập dự án và phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện việc đăng ký sản phẩm tận thu với địa phương thì dự án mới được thi công. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, cần được quản lý, giám sát chặt chẽ của Cục Đường thủy nội địa và sự đồng thuận, phối hợp của địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Đường thủy nội địa về thực tế triển khai, Bộ GT-VT thống nhất tạm dừng thi công dự án, yêu cầu Cục Đường thủy nội địa phối hợp với Sở GT-VT Bắc Ninh và các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo Bộ GT-VT các nội dung liên quan đến dự án.

 
Kỳ Thư
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo