Bốn điều kiện áp dụng cho cá tra thương phẩm

Kinh tế | 06:26 Thứ Năm ngày 18/05/2017
(HNM) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

Theo đó, nuôi cá tra thương phẩm phải đáp ứng 4 điều kiện: Có địa điểm, diện tích nuôi phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất của UBND cấp tỉnh; có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá tra thương phẩm, có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt, nơi xử lý chất thải, bùn thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y; đáp ứng các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; có giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra theo quy định.

Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh sẽ thực hiện cấp mã số nhận diện ao nuôi. Chủ cơ sở nuôi phải thực hiện đăng ký mã số nhận diện ao nuôi lần đầu hoặc đăng ký lại khi thay đổi chủ cơ sở nuôi hoặc thay đổi diện tích ao nuôi.

Nghị định cũng quy định 4 điều kiện chế biến cá tra, cụ thể: Đáp ứng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Điều 21 của Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm; đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản; có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; có hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng các quy định của pháp luật và bảo đảm khả năng truy xuất đến cơ sở nuôi; sản phẩm cá tra xuất khẩu phải được chế biến từ cơ sở chế biến đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trường hợp tổ chức, cá nhân xuất khẩu sản phẩm cá tra không có cơ sở chế biến đáp ứng các điều kiện chế biến cá tra, phải đáp ứng một trong hai điều kiện: Có hợp đồng mua sản phẩm cá tra được chế biến tại cơ sở đáp ứng điều kiện nêu trên; có hợp đồng gia công, chế biến với chủ sở hữu cơ sở chế biến đáp ứng điều kiện.
Thư Ký
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo