Thành lập Tổ Công tác theo dõi chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Kinh tế | 16:26 Thứ Năm ngày 18/05/2017
(HNMO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1740/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.


Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thanh lý hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy; phối hợp với các địa phương trong quá trình theo dõi, đôn đốc việc thanh lý hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty; tổ chức theo dõi, giám sát các hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy sau khi chấm dứt hoạt động, kịp thời phát hiện và kiến nghị phương án xử lý các hành vi lôi kéo dụ dỗ, chuyển hệ thống người tham gia sang công ty khác; kịp thời đề xuất nội dung cung cấp thông tin cho báo chí và các phương tiện truyền thông liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
Thanh Hiền
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo