Môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, bảo đảm nuôi trồng thủy sản, du lịch

Kinh tế | 06:45 Thứ Bảy ngày 15/07/2017
(HNM) - Đây là đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cụ thể, từ ngày 4 đến 9-5-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Chương trình quan trắc để đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung sau một năm xảy ra sự cố.Kết quả từ các chương trình quan trắc nêu trên cho thấy, chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, bảo đảm cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, các thông số gây ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng phenol và sắt đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016.

Để tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, kết nối dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Bộ Tài nguyên và Môi trường để công bố rộng rãi. Tuy vậy, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn khuyến cáo ngư dân không đánh bắt hải sản vùng đáy ở 20 hải lý trở vào ở 4 tỉnh miền Trung bị sự cố môi trường do Formosa xả thải.

Bộ Y tế cũng đã lấy mẫu hải sản các vùng biển Hải Phòng, Vũng Tàu và một số khu vực khác làm đối chứng, xem cá tầng đáy ở 4 tỉnh vùng ảnh hưởng sự cố môi trường đã an toàn chưa và tới đây sẽ công bố kết quả. Hiện Bộ vẫn đang tiếp tục giám sát chất lượng hải sản tầng đáy để báo cáo Thủ tướng và công bố rộng rãi đến người dân trong thời gian tới. Trong thời điểm này, Bộ Y tế vẫn giữ nguyên khuyến cáo người dân không sử dụng các loại hải sản tầng đáy trong vòng 20 hải lý cho đến khi có kết quả giám sát cuối cùng về chất lượng hải sản vùng đáy tại 4 tỉnh miền Trung...
PV
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo