Quốc hội thông qua bội chi ngân sách nhà nước năm 2016 bằng 5,52% GDP

Kinh tế | 08:50 Thứ Ba ngày 12/06/2018
(HNMO) - Sáng 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tỷ lệ đại biểu biểu quyết thông qua nội dung phê chuản quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Theo đó, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 được phê chuẩn như sau:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: Vay trong nước 197.165 tỷ đồng (một trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng); vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng.

Nội dung này trong Nghị quyết được các đại biểu biểu quyết riêng, thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 95,48% (465/470 đại biểu).

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, có ý kiến cho rằng, tỷ lệ bội chi ngân sách/GDP năm 2016 cao hơn tỷ lệ Quốc hội cho phép, ảnh hưởng đến nợ công.

Về nội dung này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mặc dù số bội chi năm 2016 thấp hơn dự toán nhưng do GDP không đạt kế hoạch (giảm khoảng 600 nghìn tỷ đồng) nên tỷ lệ bội chi tính trên GDP (5,52%GDP) cao hơn tỷ lệ Quốc hội cho phép (4,95%GDP) chưa kể số nợ bảo hiểm xã hội 22.090 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ nợ công trên GDP tiếp tục tăng lên (63,71%).

Tuy nhiên, sang năm 2017, các chỉ số này đã được kiểm soát tốt hơn, tỷ lệ nợ công trên GDP giảm còn 61,4%. Vì vậy, để bảo đảm giữ mức bội chi hàng năm, giảm áp lực gia tăng nợ công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần dự báo, tính toán GDP sát thực tế; trong điều hành cần bám sát dự toán, ưu tiên sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước bảo đảm bội chi hàng năm trong phạm vi đã được Quốc hội quyết định cả số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm (%), đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2016-2020 bội chi ngân sách nhà nước khoảng 3,9%GDP, dư nợ công trong mức giới hạn cho phép.

Trường hợp dự báo tăng trưởng GDP không đạt kế hoạch cần chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp để bảo đảm tỷ lệ bội chi trên GDP theo Nghị quyết của Quốc hội.
Bảo Hân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo