Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Phúc Thọ và Thạch Thất

Kinh tế | 15:40 Thứ Năm ngày 06/09/2018
(HNMO) - Ngày 6-9, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 02- CTr/TU của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình tại 2 huyện Phúc Thọ và Thạch Thất.
 

Tổ công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Thạch Thất

Tại Phúc Thọ, đến hết tháng 8-2018, huyện đã có 20/22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã còn lại, mới đây đã được Tổ công tác của thành phố đánh giá, chấm điểm đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình UBND TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại huyện Thạch Thất, đến hết năm 2017, đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa  thực hiện theo hướng quy hoạch đô thị Hòa Lạc, tại văn bản số 149-BC/BCS ngày 17-4-2017 của Ban cán sự Đảng UBND thành phố).

Hiện nay, cả 2 huyện: Phúc Thọ và Thạch Thất đều đang tích cực triển khai các bước để đạt đủ tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 và tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tuy vậy, quá trình triển khai trên địa bàn, cả 2 huyện đều đang gặp một số khó khăn như: Việc bố trí kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng còn khó khăn, vệ sinh môi trường còn hạn chế, các mô hình sản xuất hiệu quả còn chưa nhiều...

Tại Hội nghị, các thành viên trong Tổ công tác lưu ý các địa phương cần rà soát các tiêu chí cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018. Tới đây, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lựa chọn và đăng ký các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, các huyện cần thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, xây dựng chỉnh trang nông thôn…
Nguyễn Mai
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo