Hà Nội hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp

Kinh tế | 11:18 Thứ Sáu ngày 07/09/2018
(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ra Quyết định số 4665/QĐ-UBND ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020".

Thông qua việc triển khai thực hiện đề án nhằm tạo cơ chế, chính sách thuận lợi khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của Thủ đô và cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có tiềm năng, chuyển đổi thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tạo tiền đề để các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Thành phố phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hằng năm tăng từ 15% trở lên trong giai đoạn 2018-2020 và đến hết năm 2020 có khoảng 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn.

Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Đối tượng tham gia gồm: Các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Nội dung hỗ trợ, ngoài đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị trường, tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; thành phố sẽ hỗ trợ công tác kế toán; mặt bằng sản xuất; xúc tiến, mở rộng thị trường; nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thông tin, tư vấn và pháp lý; đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh...

Đặc biệt, TP Hà Nội có một số chính sách riêng hỗ trợ như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin truyền thông như: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đài phát thanh các quận, huyện, thị xã, trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp... về các chính sách, hỗ trợ, khuyến khích nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành lập doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Thành phố tập huấn miễn phí về các dịch vụ thuế điện tử cho các doanh nghiệp mới thành lập; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới về phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, kinh phí làm một dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới, kinh phí chuyển phát nhanh kết quả thành lập doanh nghiệp mới tại nhà hoặc trụ sở doanh nghiệp; hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo kiến thức về khởi sự và quản trị doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh…

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ thực hiện trong 3 năm là gần 73 tỷ đồng.
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo