Ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tư vấn | 07:11 Thứ Năm ngày 01/09/2016
Tôi mua một mảnh đất thổ cư diện tích 400m2 của hai người trước đây là bạn thân. Hai người này cùng mua và "đứng tên" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng hiện nay, một người vào miền Nam làm ăn, bận công việc không về để ký trực tiếp vào hợp đồng mua bán được, anh ta ủy quyền cho người đứng tên còn lại trong sổ thực hiện hợp đồng mua bán với tôi. Như vậy có đúng thủ tục không?
Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Huyện Ba Vì)

Trả lời:

Thứ nhất: Ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 144 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Điều đó có nghĩa là pháp luật hiện nay chỉ không cho phép người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người đại diện của người đó. Trường hợp của bạn không thuộc trường hợp này nên việc ủy quyền cho người đứng tên còn lại trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện hợp đồng mua bán với bạn là đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về hình thức hợp đồng ủy quyền

Để việc mua bán đảm bảo tính pháp lý thì hợp đồng ủy quyền trên phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014, thì trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền. Khi đó, hợp đồng ủy quyền trên mới được đảm bảo an toàn về pháp lý cho bạn.
 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo