Mức lương điều chỉnh với giáo viên mầm non nghỉ hưu

Tư vấn | 06:26 Thứ Năm ngày 08/09/2016
Tôi nghe nói, vừa qua Nhà nước đã có chính sách điều chỉnh tăng lương hưu nhằm hỗ trợ thêm mức sống cho giáo viên mầm non nghỉ hưu. Cụ thể cách điều chỉnh như thế nào?
Đỗ Ngọc Mai (huyện Phúc Thọ)

Trả lời:

Điều 4 Thông tư 23/2016/TT- BLĐTBXH quy định, điều chỉnh mức hưởng đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở:

1. Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ bản, và đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh tăng 8% hoặc tăng dưới 2 triệu đồng theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 thông tư này mà thấp hơn 1.150.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.150.000 đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016; thấp hơn 1.210.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 trở đi.
2. Thời điểm điều chỉnh:
a) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 và từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 5 năm 2016.
b) Từ tháng hưởng lương hưu đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Ví dụ: Bà E là giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 3 năm 2015 với mức lương hưu tại thời điểm tháng 3-2015 là 800.000 đồng/tháng.
- Bà E thuộc đối tượng điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Điều 2 thông tư này, mức lương hưu của bà E sau khi điều chỉnh tăng 8% là:
800.000 đồng/tháng x 1,08 = 864.000 đồng/tháng
- Do mức lương hưu của bà E thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên bà E thuộc đối tượng được tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 thông tư này. Mức lương hưu của bà E sau khi điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng là:
864.000 đồng/tháng + 250.000 đồng/tháng = 1.114.000 đồng/tháng
- Do mức lương hưu của bà E tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2016 thấp hơn 1.150.000 đồng/tháng, nên bà E thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lên bằng 1.150.000 đồng/tháng; tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2016 thấp hơn 1.210.000 đồng/tháng, nên bà E thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lên bằng 1.210.000 đồng/tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 thông tư này.
Như vậy, bà E có mức hưởng lương hưu theo từng giai đoạn như sau:
Từ tháng 3-2015 đến hết tháng 12-2015 là 864.000 đồng/tháng;
Từ tháng 1-2016 đến hết tháng
4-2016 là 1.150.000 đồng/tháng;
Từ tháng 5-2016 đến hết tháng 12-2016 là 1.210.000 đồng/tháng.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận (1)
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo