Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

Tư vấn | 07:25 Thứ Hai ngày 12/09/2016
(HNM) - Dù được điều chỉnh tăng thêm đến 8% thì mức lương hưu, trợ cấp của một số cán bộ, công nhân viên chúng tôi vẫn rất thấp dưới mức 2 triệu đồng. Chúng tôi có thể được hưởng thêm chính sách hỗ trợ nào nữa không?
Nguyễn Phương Dung (huyện Thạch Thất)

Trả lời:

Điều 3 Thông tư 23/2016/TT- BLĐTBXH quy định:

Các cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-01-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04-8-2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày 01-01-2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01-01-2016 đến ngày 31-12-2016, bao gồm cả các đối tượng sau khi được điều chỉnh mức hưởng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, nếu có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh như sau:

a) Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống: Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000đồng/tháng.
b) Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng: Mức lương hưu sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/ tháng.
c) Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống: Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 150.000đồng/tháng.
d) Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng: Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng.

2. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng 1-2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01-01-2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01-01-2016 đến ngày 31-12-2016.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo