Bổ sung thông tin trong giấy khai sinh

Tư vấn | 06:53 Thứ Hai ngày 16/01/2017
Năm 2005, chú tôi sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ quá lứa lỡ thì (không đăng ký kết hôn) và sinh được một người con trai. Khi cháu bé chưa được một tháng tuổi, chú tôi bị tòa án xử phạt 9 năm tù. Người phụ nữ này đã đem em bé về cho bà nội tôi nuôi và bỏ đi nơi khác, vì vậy bà nội tôi phải đi đăng ký khai sinh cho em. Trong giấy khai sinh của UBND xã không có thông tin cha, mẹ. Hiện nay, chú tôi đã mãn hạn tù, muốn bổ sung thông tin trong giấy khai sinh, sổ hộ tịch cho con. Vậy có được bổ sung hay không?
Nguyễn Thu Huyền (Huyện Ba Vì)

Trả lời:

Trước hết, vì chú bạn và người phụ nữ quá lứa lỡ thì chung sống với nhau không có đăng ký kết hôn nên chú bạn phải làm thủ tục nhận cha, mẹ cho con nếu việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch (đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 06/2012/ NĐ-CP) như sau:

Điều 32. Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

“1. Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ”.

Sau khi thực hiện thủ tục nhận cha cho con, chú bạn thực hiện thủ tục bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh của người con theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Điều 35. Bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con

“1. Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếp việc bổ sung”.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo