Nhờ người viết di chúc hộ có hợp pháp?

Tư vấn | 06:39 Thứ Năm ngày 02/02/2017
(HNM) - Người viết hộ di chúc là cháu ruột có được không và người viết hộ có được quyền làm chứng?
Nguyễn Đức Lộc (Huyện Thạch Thất)

Trả lời:

Đây là trường hợp di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Tại Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của bộ luật này”.

Và quy định về người làm chứng:
Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc
“Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”.

Theo đó, người viết hộ di chúc là cháu ruột là hợp pháp, còn người viết hộ có được quyền làm chứng hay không còn phải thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 632.

 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo