Chia tài sản do bố mẹ chuyển nhượng trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn | 07:54 Thứ Bảy ngày 25/02/2017
Năm 2012, bố mẹ chồng tôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng tôi (mảnh đất của bố mẹ chồng mua năm 1992). Vừa qua, vợ chồng tôi ly hôn. Tôi yêu cầu chia mảnh đất cho mỗi người một nửa, nhưng gia đình chồng tôi không nhất trí. Xin hỏi, tài sản đó có được coi là tài sản chung của vợ chồng tôi?
Nguyễn Thị Hương (Huyện Ba Vì)

Trả lời:


Theo Điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ), tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất - kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 40, Luật HN&GĐ (Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Riêng đối với quyền sử dụng đất, Điều 33 quy định quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Căn cứ quy định nêu trên thì quyền sử dụng đất đang đứng tên hai vợ chồng là quyền sử dụng đất do bố mẹ chồng chuyển nhượng cho hai vợ chồng bạn và là tài sản có sau khi kết hôn. Do vậy, đó là tài sản chung của hai vợ chồng bạn.
 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo