Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tư vấn | 07:01 Thứ Năm ngày 02/03/2017
Các cơ quan chức năng đang tiến hành xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) rất nặng với những trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Vậy thế nào là hành vi VPHC và đối tượng bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT)? Các hình thức xử phạt trong lĩnh vực này được quy định như thế nào?
Nguyễn Hải Nam (huyện Thanh Trì)

Trả lời:

VPHC trong lĩnh vực BVMT là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18-11-2016 của Chính phủ như: Vi phạm các quy định về kế hoạch BVMT, đánh giá tác động MT và đề án BVMT; Các hành vi gây ô nhiễm MT; Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải...

Điều 2, Nghị định 155, quy định về đối tượng áp dụng xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể có hành vi VPHC trong lĩnh vực BVMT trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;...
Các hình thức xử lý VPHC về BVMT gồm:
1. Hình thức xử phạt chính.
2. Hình thức xử phạt bổ sung.
3. Các biện pháp khắc phục hậu quả.
Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt VPHC về BVMT, theo Điều 4 Nghị định 155, bao gồm:
1. Phạt cảnh cáo.
2. Phạt tiền (mức tối đa đối với một hành vi VPHC trong lĩnh vực BVMT là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức).
Ngoài ra còn có một số hình phạt bổ sung khác.

 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo