Chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Tư vấn | 07:21 Thứ Năm ngày 16/03/2017
Đề nghị Tòa soạn cho biết: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời quá 6 tháng có được chứng thực không?
Đinh Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên)

Trả lời:

Theo Điều 2, Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ (Nghị định 23) về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản chính là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23 căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Để chứng thực bản sao từ bản chính thì bản chính đó không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 22, Nghị định 23, bao gồm: Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp; có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân; bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định 23.

- Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Như vậy, bạn vẫn có thể chứng thực bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời quá hạn như đã nêu ở trên.

 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo