Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Tư vấn | 06:47 Thứ Năm ngày 27/04/2017
Gia đình tôi được Nhà nước giao đất tái định cư, hiện đang gặp khó khăn về tài chính và có nguyện vọng được ghi nợ tiền sử dụng đất. Xin hỏi thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào?
Lê Văn Long (quận Nam Từ Liêm)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), thì thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền SDĐ quy định như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền SDĐ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích SDĐ hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền SDĐ nộp về Văn phòng đăng ký quyền SDĐ hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền SDĐ) thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

b) Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền SDĐ của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền SDĐ (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền SDĐ phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền SDĐ (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền SDĐ phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền SDĐ (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường).

c) Căn cứ vào số tiền SDĐ do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền SDĐ (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền SDĐ trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp sau khi nhận thông báo nộp tiền SDĐ, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền SDĐ và UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền SDĐ trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền SDĐ chuyển thông tin về ghi nợ tiền SDĐ đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền SDĐ theo quy định.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo