Đối tượng nào được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội?

Tư vấn | 08:21 Thứ Bảy ngày 13/05/2017
(HNM) - Tôi mới được nghe thông tin, từ ngày 1-6-2017 sẽ giảm mức đóng bảo hiểm xã hội. Việc đóng bảo hiểm xã hội hiện nay do hai bên, người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp với tổng mức là 32,5%. Vậy, không biết việc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội mới là giảm cho ai, người sử dụng lao động hay người lao động?

Vũ Đức Sinh (quận Hoàng Mai)

Trả lời:


Theo nội dung được đề cập tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 1-6-2017:

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

3. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Khoản 1 Điều này từ ngày 1-1-2020.

Điều 2 Nghị định này quy định đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức giảm đóng bảo hiểm xã hội này sẽ dành cho người sử dụng lao động. Người lao động vẫn áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội như cũ (10,5%).
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo