Quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp

Tư vấn | 07:44 Thứ Bảy ngày 03/06/2017
Xin hỏi quý báo, pháp luật hiện hành quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp như thế nào?
Nguyễn Thị Thu Thảo (Quận Hoàng Mai)

Trả lời:

Theo Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, việc quản lý và sử dụng con dấu được quy định như sau:

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 1-7-2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 1-7-2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 1-7-2015 bị mất con dấu, mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp; b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu; c) Hủy mẫu con dấu.

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo